Στήλη: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Εδώ θα παρουσιάζονται κείμενα και εργασίες μαθητών σχετικά με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.