Στήλη: Νεοελληνική Γλώσσα

Εδώ θα παρουσιάζονται κείμενα μαθητών και μαθητριών που ελπίζουμε να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την υπόλοιπη σχολική κοινότητα π.χ άρθρα , επιστολές , δοκίμια κ.ο.κ