ΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΣΤΑΘΜΟΣ-ΦΩΤΟ-ΧΩΡΙΣ-ΠΑΙΔΙΑ

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η προσχολική αγωγή του παιδιού απασχόλησε και απασχολεί σε μεγάλο βαθμό ψυχολόγους, παιδαγωγούς, γονείς. Η οικογένεια και η εκπαίδευση αποτελούν…