ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ!


eco

Ανακύκλωση: από το παλιό στο καινούριο ή κάνοντας το άχρηστο χρήσιμο

Από τις μαθήτριες του Β2 Κουκουρδή Αναστασία, Παπαϊωάννου Μαρία, Παπαϊωάννου Χρυσούλα      Ανακύκλωση είναι η διαδικασία διαχωρισμού, συλλογής και στην…


Top