Φτιάχνοντας μόρια…

Χρησιμοποιήσαμε τα προσομοιώματα των ατόμων των χημικών στοιχείων και φτιάξαμε ένα πλήθος χημικών ενώσεων.      

Χωρίς εικόνα

Density Tower

  Φτιάξαμε τον Πύργο Πυκνότητας παρασκευάζοντας διαλύματα διαφορετικής περιεκτικότητας και χρωματίζοντάς τα με διαφορετικό χρώμα.