Πώς ξεκίνησαν όλα;

Big Bang – Πώς ξεκίνησαν όλα ;

video-1  

  Πρώτες γνώσεις για το Σύμπαν και το ηλιακό μας Σύστημα)      

 

 

 

   video-2 The Beginning of Everything — The Big Bang 

 

 

 

 

video-3

 

Η θεωρία του Big Bang μέσα σε λίγα λεπτά