Πίσω από τις μάσκες …

Πίσω από τις μάσκες  Το πρόγραμμα μας: Μελετάμε την ιστορία της μάσκας και κατασκευάζουμε αντίγραφα προσωπείων … Έμπνευση του έργου μας … η μάσκα. Ένα [...]