Η ΜΑΡΙΝΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ

5 Έχεις μια γεύση τρικυμίας στα χείλη –Μα πού γύριζες Ολημερίς τη σκληρή ρέμβη της πέτρας και της θάλασσας Αετοφόρος άνεμος γύμνωσε τους λόφους Γύμνωσε [...]