Δίχως εικόνα

Λογοτεχνικός διαγωνισμός

0

  Στη ∆∆Ε Ανατ. Αττικής θα υλοποιηθεί και φέτος ένα τοπικό δίκτυο σχολείων και εκπαιδευτικών µε γενικό τίτλο «Λογοτεχνικό Εργαστήριο: οι µαθητές γράφουν!». Σκοπός του [...]