Δίχως εικόνα

Ιαπωνική ποίηση «Χαϊκού»

Το χαϊκού είναι η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο και προέρχεται από την Ιαπωνία του Μεσαίωνα. Στην πραγματικότητα είναι μια ποιητική φόρμα που αποτελείται [...]

Δίχως εικόνα

Λογοτεχνικός διαγωνισμός

  Στη ∆∆Ε Ανατ. Αττικής θα υλοποιηθεί και φέτος ένα τοπικό δίκτυο σχολείων και εκπαιδευτικών µε γενικό τίτλο «Λογοτεχνικό Εργαστήριο: οι µαθητές γράφουν!». Σκοπός του [...]