ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

IMG_20210129_084022

 

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μακρυχωρίου λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1980-1981 ως Παράστημα του 2ου Γυμνασίου Λάρισας με υπεύθυνο εκπαιδευτικό το Δημήτριο Σαΐτη. Ως αυτοτελές Γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1981 και λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1981-1982. Στις 19-8-1981 ανέλαβε υπηρεσία ο πρώτος Δ/ντης του Γυμνασίου Αγγελάκης Μαρινέλης. Στεγάστηκε κει λειτούργησε στις έξι αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου σε καθημερινή απογευματινή βάρδια μέχρι το τέλος του έτους 1992. Από το 1993 στεγάζεται στο νεόδμητο διδακτήριο του Γυμνασίου και λειτουργεί σε πρωινό ωράριο. Η τελετή των εγκαινίων έγινε στις 30-10-1992.

Από το σχολικό έτος 1992-93 λειτουργούν προσαρτημένες στο Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις. Το 1992-93 λειτούργησε η Α’, το 1993-94 η Β” και το 1994-95 η Γ” τάξη Λυκείου.

Στο Γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις Μακρυχωρίου φοίτησαν αρχικά οι μαθητές του Μακρυχωρίου, της Γυρτώνης, του Ευαγγελισμού και του Παραποτάμου. Το σχολικό έτος 2000-2001 φοίτησαν και μερικοί μαθητές από την Ελάτεια, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε από το επόμενο έτος, όταν ο Δήμος Μακρυχωρίου προμηθεύτηκε μαθητικό λεωφορείο για τη μεταφορά των μαθητών από όλους τους οικισμούς του.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως Διευθυντές στο Γυμνάσιο ήταν κατά σειρά οι: Αγγελάκης Μαρινέλης από 19-8-1981, Βασίλειος Καραδούκας από 2-9-1985, Κωνσταντίνος Παπακώστας από 1-9-1986, Θωμάς Τσέτσιλας από 1-9-1992, Χρήστος Σαΐτης από 8-2-1995, Δημήτριος Γκούθας από 5-10-2010 και η τωρινή Διευθύντρια Αικατερίνη Καμπούρη, που ανέλαβε υπηρεσία στις 17-8-2011.

Top