Στήλη: Επιστήμη

Ιατρική Επιστήμη

Η ιατρική έχει τις ρίζες της στην Κίνα,Ινδία,Βαβυλωνία και Αίγυπτο.Το 1220 στην Ιταλία,άνοιξαν τα πρώτα πανεπιστήμια που ειδικεύονταν στην Ιατρική.Αργότερα

Κλωνοποίηση

Η εικόνα αυτή έχει αντληθεί από το freebackgroundcheck.info και η αρχική πηγή βρίσκεται στην ιστοσελίδα:http://freebackgroundcheck.info/newkeywords/b/biologia-dna.new ΟΡΙΣΜΟΣ Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας

Top