Στήλη: Εθελοντισμός

Εθελοντισμός και ελληνική πραγματικότητα: Ανάλαβε κι εσύ δράση!

Εισαγωγή Ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Εδώ και αρκετά

Ζώα και περιβάλλον…Γίνε και εσύ εθελοντής!

Εισαγωγή: Το άρθρο αυτό θα συμπεριλάβει στοιχεία σχετικά με τα ζώα και το περιβάλλον.Θα αναλύσω, δηλαδή, πως μπορεί κανείς να

Οι αφανείς ήρωες των προσφύγων!

Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με το προσφυγικό δεν είναι βέβαιο αν η χώρα μας

Εθελοντισμός στα Σχολεία

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθεί ο εθελοντισμός στα σχολεία και οι πιθανοί τρόποι που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι μαθητές για

Top