Γλωσσομάθεια και επαγγελματικός προσανατολισμός

γλωσσομάθεια

Η γλωσσομάθεια στην εποχή  την οποία διανύουμε αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης των νέων αν αναλογιστούμε το χρόνο που οι ίδιοι αφιερώνουν, την προσπάθεια που καταβάλλουν και τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι γονείς τους για το σκοπό αυτό. Η γλωσσομάθεια βοηθάει στην ευκολότερη εύρεση εργασίας και στην παίζει μεγάλο ρόλο στην πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων. Επίσης βοηθάει στην καλύτερη συνεργασία και συνεννόηση των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες. Ακόμη μέσω της γλωσσομάθειας οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ευκολότερα ταξίδια στο εξωτερικό και να γνωρίσουν πολιτισμούς. Για να μπεις στην διαδικασία να μάθεις ξένες γλώσσες θα πρέπει να έχεις οικονομική άνεση, θέληση, κατάλληλους δάσκαλους και ελεύθερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πολλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν όπως μιμητισμός, γλωσσική αλλοτρίωση και απομάκρυνση από την παράδοση.

aleks

Ερωτηματολόγιο

1)Φύλλο:Αγόρι   Κορίτσι    Άλλο

2)Ηλικία:15-16    16-17

3)Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να μαθαίνεις ξένες γλώσσες?

6-7   7-8   8-9

4)Θεωρείς δύσκολη την εκμάθηση ξένων γλωσσών?

Πολύ    Αρκετά    Λίγο

5)Ποιες ξένες γλώσσες ξέρεις?

Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Άλλη

6)Πόσες ώρες την εβδομάδα αφιερώνεις για την εκμάθηση?

1-2   2-4   4-6

7)Κάνοντας χρήση των ξένων γλωσσών σου αρέσει να:

Διαβάζω βιβλία

Βλέπω ξένες σειρές/ταινίες

Ακούω μουσική

Άλλο

8) Πιστεύεις ότι οι διδακτικές ώρες στο σχολείο είναι επαρκές για την καλή χρήση της;

Ναι   όχι

 

Βιβλιογραφία

Γιαννάκη, Α. (2017). ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ: Σχολικές σημειώσεις εκπαιδευτικού στο μάθημα έκθεσης Α” Λυκείου.

Top