Γυναίκες και sport

  • Σεξισμός είναι μία προκατάληψη ή διάκριση σχετικά με το φύλο ενός ατόμου (βιολογικό και κοινωνικό). Ο σεξισμός  αφορά και τα δύο φύλα, αλλά έχει αποδειχτεί ότι αφορά ειδικότερα τις γυναίκες.Συνδέεται άμεσα με τα στερεότυπα και μιλάει για την πεποίθηση πως το ένα φύλο είναι ανώτερο από το άλλο.

 

eleana2

  • Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και στον αθλητισμό όπου οι γυναίκες δέχονται αυστηρή κρητική γύρω από το άθλημα που κινούνται. Είναι συνηθισμένο να λέγετε πως οι γυναίκες λόγω της κατώτερης μυικής δύναμης που διαθέτουν σε σχέση με τους άντρες είναι ανίκανες να δραστηριοποιηθούν ή έστω απλά να συμμετάσχουν σε ένα άθλημα…Συγκεκριμένα οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με αντρικής φύσεως για όλους μας αθλήματα (ποδόσφαιρο,μπάσκετ)δεν έχουν την ανάλογη δύναμη για να αντεπεξέλθουν.eleana
  • Έχει όμως διαπiστωθεί σε πολλές περιπτώσεις πως το γυναικείο φύλο έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση σε σχέση με τους άντρες…Και τα δυο φύλλα είναι ικανά να πράξουν και να δημιουργήσουν όμως οι γυναίκες διαθέτουν μια πονηριά και μια εξυπνάδα παραπάνω τα οποία τις οφελούν σε πολλά πράγματα.eleanna1

 

Βιβλιογραφία:

Χασιάκος, Γ. (1992). Σεξισμός. Διαθέσιμο από:<http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_glwssa_fylo/indexa_2_sexismos.html>[Τελευταία πρόσβαση:25 Νοεμβρίου 2016]

 

Top