Μαθηματικά παντού!

Τα μαθηματικά βρίσκονται καθημερινά στη ζωή μας. Βρίσκονται στο σχήμα ενός δαχτυλιδιού – ένας κύκλος, στο σχήμα μιας τηλεόρασης – ένα ορθογώνιο, στο σχήμα μιας [...]