Τα Μαθηματικά

Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη που μελετά θέματα που αφορούν αριθμούς, γεωμετρικά σχήματα και τις σχέσεις και μεταβολές όλων των  μετρήσιμων αντικειμένων της πραγματικότητας και της φαντασίας μας.  (Βικιπαίδεια)