20211206_125705

Πειραματιζόμαστε…

 Από φέτος το σχολείο μας μπήκε σε μια νέα εποχή, έγινε πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.  ‘Όπως λέει και ο τίτλος του, μας οδηγεί σε μια νέα [...]