ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

‘‘Ο άνθρωπος χτίζει σπίτια γιατί είναι ζωντανός, αλλά γράφει γιατί ξέρει ότι είναι Θνητός. Ζει ομαδικά γιατί είναι όν κοινωνικό, αλλά διαβάζει και συγγράφει γιατί [...]