Το σχολείο μας

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε ως συστεγαζόμενο με το 2ο και το 3o Γυμνάσιο  στο χώρο που βρίσκονται σήμερα το 2o και 3o Γυμνάσιο ,στην τοποθεσία [...]