Δίχως εικόνα

Μαθητές σε ρόλο δημοσιογράφου

0

Με την τεχνική της συνέντευξης ήρθαν αντιμέτωποι οι μαθητές της Α’ και της Β’ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της Καλλιέργειας του Προφορικού Λόγου. Με [...]