Χωρίς εικόνα

Βρέθηκε η λύση!!!

Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν ακούσει ποτέ Το τελευταίο θεώρημα του Φερμά- ίσως αυτό είναι το μόνο μαθηματικό πρόβλημα που έχει [...]