Χωρίς εικόνα

Γίνε διαμεσολαβητής!

Στόχος του Προγράμματος Διαχείρισης των Συγκρούσεων είναι η εφαρμογή πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρουσιακών συμπεριφορών και έντασης στο χώρο του σχολείου μέσα από ένα ολοκληρωμένο [...]