Λίμνη Κερκίνης Σέρρες

Αντιστοιχίες Τμημάτων , Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι

Με την Απόφαση Αρ. πρωτ. 84620/Ζ1 καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε. Ι και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού [...]

Δίχως εικόνα

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 2022 και υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που ντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για [...]