Τι γίνεται εδώ πέρα;

Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου Κοκκόλη «Η Ανάσταση ως ψαρόκολλα - Ή πως η ζωή χλευάζει τον θάνατο» συζητήθηκε το κλασικό θέμα του Θεού. Παρ” [...]