Καταγραφή1

Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)   έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο έργο ψηφιακών εφαρμογών ανοιχτής πρόσβασης. Μια από αυτές είναι και η «Εικονική περιήγηση στα μνημεία [...]