Υπάρχουν ήρωες σήμερα;

 Ήρωας <  από την αρχαία ελληνική λέξη ἥρως: στη μυθολογική παράδοση αλλά και ως σύγχρονο κοινωνικό αρχέτυπο εννοείται άνδρας ή γυναίκα (ηρωίδα), που μπορεί να εμφανίζεται παραδοσιακά [...]