Το αναγνωστικό μας κοινό…

0

      Οι μικροί δημοσιογράφοι ολοκλήρωσαν μια έρευνα πάνω στα χαρακτηριστικά του αναγνωστικού κοινού του περιοδικού. Στην έρευνα συμμετείχαν γονείς, παππούδες και άλλοι συγγενείς των μαθητών. ….