αρχή χειμώνα

Ο μήνας που μας βαζει στην αρχή του χειμώνα http://https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82