ΣΥΜΠΡΑΞΗ 3ου Δ.Σ. Ελληνικού και 1ου Μειονοτικού Δ.Σ. Ξάνθης

Τα παιδιά της ΣΤ΄2 του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και της Ε΄1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού ήρθαν σ’επαφή 

Top