ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πέτσος Κυριάκος: Διευθύντρια

Αγγίδου Χρυσή: Υποδιευθυντής

Δανίδου Χρυσούλα : Α΄ Τάξη ΠΕ70

Μαλιούφας Γεώργιος: Β΄ Τάξη ΠΕ70

Χατζηδαμιανού Ελισάβετ: Γ΄Τάξη ΠΕ70

Αλεξίου Αναστασία : Δ Τάξη ΠΕ70

Σιαηλής Κωνσταντίνος: Ε΄ Τάξη ΠΕ70

Αγγίδου Χρυσή: Στ Τάξη ΠΕ70

Τσαπανίδης Σταμάτης: Ολοήμερο ΠΕ70

Χατζηδημητρίου Βασιλική: Ολοήμερο ΠΕ70

Νικοπούλου Μαρία ΠΕΟ6

Θεοδωρίδου  Ευσταθία ΠΕ05

Αναστασία Ρουβολή 79.01

Μαυροφρύδου Κατερίνα ΠΕ91.01

Λαμπροπούλου Σοφία ΠΕ08

Φωτιάδου Ελένη ΠΕ11

Σουπιάδης Δημήτρης ΠΕ86

Νίκος Εμμανουηλίδης ΠΕ71

 Ματίνα Κουκουβίτη ΠΕ70.50

Παναγιώτα Νικολαϊδου ΠΕ71

 Ευδοξία Τσελέπη ΠΕ70.50

Στέλλα Καριοφύλλη ΠΕ25

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης