ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης αποτελούν τη σταθερή συντακτική ομάδα.

Ωστόσο, κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να αρθρογραφεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

 

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης