ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Καρακεβάς Γεώργιος

Παπαγεωργίου Ιωάννης

Τσαπαδά Σοφία-Μαλαματή

Γιάγκου Δημήτριος

Γεωργιάδου Μαρία-Ελένη

Γκέκα Κωνσταντίνα

Μπελτσίδου Στεφανία

Χαζαρίδου Ελισάβετ

Μποζακτσόγλου Χρήστος

Γιουμουσίδου Ιφιγένεια

Τσαουσίδου Ευαγγελία

Καρίπογλου Αμαλία

Βελεμής Χριστόφορος

Δούφη Βασιλική

Ντεμιράι Σελίσα

Τσεμεκίδης Ανδρόνικος

Οι παραπάνω μαθητές και μαθήτριες αποτελούν τη σταθερή συντακτική ομάδα. Ωστόσο, κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να αρθρογραφεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

 

2 Σχόλια

Υποβολή απάντησης