Θερμότητα και Θερμοκρασία

Παρατηρώντας προβλήματα στο διαχωρισμό των εννοιών θερμότητα και θερμοκρασία αλλά και δυσκολίες στη σωστή χρήση των λέξεων αυτών στο λόγο, ερευνήσαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας τα στοιχεία που ανακαλύψαμε.

Θερμότητα και θερμοκρασία

Θερμότητα: είναι μορφή ενέργειας που αποθηκεύεται με τη διέγερση των

Νέα εικόναδεσμευμένων ηλεκτρονίων σε υψηλότερες ενεργειακές στάθμες. Καθώς όμως τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν στη μη διεγερμένη τους κατάσταση έχουμε τη μεταφορά της θερμότητας με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται .                                                                         Σύμφωνα με τον 2ο νόμο της θερμοδυναμικής, η θερμότητα τείνει να ρέει πάντα από θερμότερα σώματα προς ψυχρότερα, ενώ οι ροές της μπορούν να μετατραπούν σε άλλη μορφή ενέργειας με θερμικές μηχανές όπως ατμομηχανή, ατμοστρόβιλος κ.α.

                                                                                                           Πηγή πληροφοριών https://el.wikipedia.org/wiki/

Θερμοκρασία:είναι το φυσικό μέγεθος που μετρά τη μέση κινητική ενέργεια από μεταφορά ,ταλάντωση ή περιστροφή των δομικών λίθων (ατόμων,μορίων,ιόντων) της ύλης.  Πιανοντάς κάτι με το χέρι, έχουμε την αίσθηση του «ζεστό» ή «θερμό», όταν παίρνουμε ενέργεια από αυτό, και “κρύο” ή “ψυχρό” όταν νιώθουμε να χάνουμε ενέργεια.  Θερμοκρασία είναι το μέτρο που προσδιορίζει τη «θερμική κατάσταση» των διαφόρων σωμάτων, συνδέεται με την μέση κινητική ενέργεια των σωματιδίων αυτών, και λέει πόσο θερμά ή ψυχρά είναι.                                                                                

Νέα εικόνα (1)

Συνεπώς θερμότητα και θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες. Η μεν θερμότητα είναι μορφή ενέργειας, η δε θερμοκρασία ιδιότητα και μέγεθος.                                                                                      

Η θερμοκρασία μετριέται με όργανα που λέγονται θερμόμετρα,που βασίζονται στο φαινόμενο της διαστολής ή συστολής, ανάλογα με την παροχή ή αφαίρεση της θερμότητας. Χρησιμοποιούνται επίσης και «ηλεκτρικά θερμόμετρα», «οπτικά» ή ηλεκτρικά «πυρόμετρα» κ.ά.  Η βαθμολογία των θερμομέτρων γίνεται σε βαθμούς Celsius (Κελσίου) oC, και σε βαθμούς Fahrenheit (Φαρενάιτ) oF, στο αγγλικό σύστημα.

Πηγή πληροφοριών https://el.wikipedia.org/wiki

Αντικειμενικά  η υπάρχει μόνο ηθερμότητα (κινητική ενέργεια), ενώ η θερμοκρασία είν

αι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα θερμότητας στην ανθρώπινη γλώσσα.

Νέα εικόνα (2)

 

 

Πηγή πληροφοριών https://el.green-ecolog.com/15338988-difference-between-heat-and-temperature

Εργάστηκαν οι Κων/νος Ρ., Κων/νος Α. , Δημήτριος Κ

.

Υποβολή απάντησης