Αγελάδα1

Γνωριμία με το πιο σημαντικό ζώο βασικής πηγής γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως

Οι αγελάδες είναι το πιο συνηθισμένο ζώο εκτροφής και αποτελούν τη βασική πηγή γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως και για παραγωγή κρέατος. Μέγεθος Μεγάλο ΄Υψος 120 -150 [...]