1

Ο δάσκαλος που θέλω…

0

Η λέξη δάσκαλος είναι μεσαιωνική λέξη και σχηματίστηκε από τη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας [διδάσκαλος]. Η λέξη έγινε γνωστή τον 19ο αιώνα από τους [...]