ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ

Σχολική βία-Εκφοβισμός

1

  Ένας μαθητής είναι θύμα εκφοβισμού όταν επανειλημμένα και για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτίθεται σε αρνητικές πράξεις οι οποίες πραγματοποιούνται από έναν ή περισσότερους μαθητές [...]