τηγα

Παράδοση απόβλητων τηγανέλαιων

1

Δράση για το περιβάλλον Τη Δευτέρα 5 Απριλίου παραδώσαμε 64 λίτρα απόβλητων τηγανελαίων στην εταιρία Ionian Recycle Hellas,  η οποία συνεργάζεται με τον Δήμο Κορδελιού [...]