μικροχρηματοδότηση

Μικροχρηματοδότηση-Microfinance

0

μικροχρηματοδότηση συναντάται πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 80 συνήθως σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν όλοι οι επιχειρηματίες να δανειστούν [...]