χελιδόνα

Έθιμα και παραδόσεις του Μάρτη

2

Η χελιδόνα Τα παιδιά έφτιαχναν ένα ξύλινο κουτί με ένα ομοίωμα χελιδόνας το οποίο στόλιζαν με κουδουνάκια ζουμπούλια. Έπειτα γύριζαν από σπίτι σε σπίτι σε [...]