Καταγραφή

Pixel Art

Οι μαθητές μας,  δημιούργησαν Ψηφιακή Τέχνη-Pixel Art  με την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel.  Χρησιμοποίησαν τη «Μορφοποίηση υπό όρους», σχημάτισαν Emoticons κατανοώντας τη λειτουργία της ψηφιακής εικόνας που αποτελείται από pixel, ο Συνεχίστε την ανάγνωση →

Καταγραφή2

13ο Διαδικτυακό Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με Συνεχίστε την ανάγνωση →