Στήλη: Κοινωνικά


Όλοι είμαστε ίσοι..

Ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι μεταξύ τους και ότι διακρίνονται σε ανώτερους και κατώτερους


θανατική ποινή:μία ποινή που κλονίζει την ανθρωπότητα

Στις μέρες μας, η θανατική ποινή, παρ “όλο που έχει εκλείψει σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών,εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή


H άποψή μου για την θανατική ποινή

Η θανατική ποινή είναι ένα θέμα που πρόσφατα θίξαμε. Είναι η τιμωρία κατά την οποία με δικαστική απόφαση ένα άτομο

Top