Στήλη: Ποίηση


Απλά μαθηματικά…

Το ποίημα που έχω γράψει είναι βγαλμένο από τη ζωή. Έχουμε μάθει από πολύ μικρά παιδιά πως τα μαθηματικά είναι

Top