Διδακτικό προσωπικό

Υπεύθυνες για την εφημερίδα είναι οι καθηγήτριες Κανταρτζή Φανή και Χατζηαράπογλου Κική.
Την ηλεκτρονική έκδοση επιμελείται ο Παπαθανασίου Γιάννης

Top