Μαθαίνω για τον σεισμό

Πριν τον σεισμό μαθαίνουμε συζητώντας  με τον δάσκαλό μας, συμμετέχοντας σε ασκήσεις ετοιμότητας, ζητάμε απ” τους γονείς μας να στερεώσουν τα βαριά και ψηλά έπιπλα με [...]