Χωρίς εικόνα

Τα αναγνωρισμένα από την Ουνέσκο πολιτισμικά μνημεία της Ελλάδας

Τα αναγνωρισμένα από την Ουνέσκο ελληνικά παγκόσμια πολιτισμικά μνημεία είναι τα παρακάτω: Ναός του Επικούριου Απόλλωνα (1986) Αρχαιολογικός Χώρος των Δελφών (1987) Ακρόπολις Αθηνών (1987) [...]