σημαντικές πληροφορίες για θέματα κοινωνικής πρόνοιας

Στις 6 Απριλίου στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας με την κοινωνική λειτουργό Ευφροσύνη Χατζάκη,

Top