ΨΕΥΔΟΓΛΏΣΣΑ

Μαθαίνοντας την Ψευδογλώσσα

Πολύτιμο εργαλείο για τους συναδέλφους Πληροφορικούς της Εκπαίδευσης που διδάσκουν το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Γ΄ Λυκείου… On-line διερμηνευτής για την Ψευδογλώσσα του Γενικού Λυκείου

phython1

Python στα σχολεία

Η Python είναι η δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού στην εκπαίδευση. Από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού μέχρι και το Πανεπιστήμιο, η Python, σε συνδυασμό [...]