Τα χέρια αγαπάνε

Τι μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας; Να ζωγραφίσουμε! Να παίξουμε! Να αγγίξουμε! Να φάμε! Με τα χέρια αγαπάμε και δε χτυπάμε!!