Τι είναι Ποίηση;

Η ποίηση προσδιορίζεται παραστατικά από τον «Δρόμο της Ποίησης» (https://dromospoihshs.gr/2019/03/20/tieinaipoihsh15poihtes/) . Έτσι: 1. «Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τί τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, [...]