Τι σημαίνει εθελοντισμός

Τι είναι ο Εθελοντισμός; Είναι η ατομική αυτόβουλη προσφορά, είτε σε παροχή υπηρεσιών, είτε σε προσφορά αγαθών είτε σε οικονομικούς πόρους, η οποία δεν σχετίζεται [...]